Jeg avvikler nå min advokatvirksomhet og regner med endelig avslutning per 1. mars 2024

 Velkommen til Numedal advokatkontor!

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av kvalitet, og at det skal gjenspeiles i jobben vi utfører. God kvalitet sikrer deg som fornøyd kunde.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføring er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Redelighet og kvalitet

Vi er svært opptatt av å holde det vi lover både når det gjelder avtalt leveringstid og kvalitet på utførelsen av arbeidene.

Hvem er jeg?

Om oss (mal)

Advokat Inge Hetland

Født i 1947, oppvokst på Karmøy og bor nå i Nore og Uvdal. Han er cand. philol. og cand. jur.og har advokatbevilling fra 1996. I årene fra 1974 til 1993 var han tilsatt i det videregående skoleverk som lektor og rektor. Etter det har han vært rådmann i Nore og Uvdal kommune og politiadvokat i Hammerfest, Notodden og Halden. Siden år 2000 er han advokat med kontor på Rødberg. Han er også fast advokat for Nore og Uvdal og rådgiver for flere andre kommuner. I tiden 2001 til 2008 arbeidet han sammen med advokat Agnar Haukås i Advokatene Håukås & Hetland AS i Notodden. I januar 2009 startet han Numedal advokatkontor sammen med advokatfullmektig Marit Sand Deinboll. Inge Hetland er godkjent advokatmekler, se www.jus.no

Advokat Inge Hetland

Våre tjenester

Forvaltnings

  • bygnings- og kommunalrett

Konkurs

  • arv, skifte, bobehandling

Tomtefeste

  • eiendomsmegling og generasjonsskifte

Arbeid

  •  avtale og erstatningsrett

Strafferett

  •  som forsvarer og bistandsadvokat

Barn

Familirett

Betingelser

Betingelser

Du må gjerne ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet på disse sidene, telefon, e-post eller oppmøte. Vi beregner ikke honorar før vi er blitt enige om hva vi skal gjøre for deg.

Du får da som oftest en oppdragsbekreftelse.

Advokater er forpliktet til å undersøke hvordan du kan få dekket advokatutgiftene dine ved forsikring, fri rettshjelp, støtte fra fagforening m.m. I straffesaker kan du ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Vinner du frem med saken din, er det ofte mulig å få dekket utgiftene av motparten.

Alle de skriv som sendes på dine vegne, får du som regel til godkjenning på forhånd, dersom du ønsker det. Finner vi ut at en annen advokat kan gi deg bedre hjelp enn vi kan, tar vi dette opp med deg.

Timeprisene varierer fra kr 1060,- til kr 2300,-, alt etter hvilken sak det dreier seg om og om saken må bringes inn for retten. Det kommer 25 prosent mva til staten i tillegg. Timepris avtales på forhånd i oppdragsbekreftelsen. Vi ser gjerne at du underveis etterlyser informasjon om timeforbruket, dersom vi ikke har informert godt nok. For oppgjørsoppdrag ved salg/kjøp av eiendom gir vi gjerne en fast pris.

Den er ofte kr 20.000,- med tillegg av 25 % mva og og et tillegg for omkostninger med gebyrer, forsikringer m.m.kr 3750.- for gjennomsnittsoppdrag.

Som medlem av Den norske advokatforening er vi forpliktet til å følge foreningens etiske regler.

Du finner mer om Advokatforeningen og de etiske reglene på internettsidene: http://www.jus.no/

Priser

Priser

På denne siden gir vi en oversikt over hva det koster å benytte våre tjenester. Det understrekes at endelig avtale inngås når vi skriver vår oppdragsbekreftelse.

Etter nærmere avtale kan vi gi en halv times gratis konsultasjon dersom du er usikker på om du har behov for rettslig bistand. Vi forutsetter at dette avtales på forhånd.

For oppdrag som honoreres etter medgått tid:

• Kr 1060,- (fri rettshjelp, hvor staten betaler mva. Stortinget bestemmer satsen hvert år)

• kr 2875,- 25 % mva er inkl.

• Noen faste oppdrag, inkl 25 % mva:

• Oppgjørsoppdrag ved omsetning av fast eiendom, inntil 8 timer kr 25.000,-

• Dekning av faste utlegg ved oppgjørsoppdrag kr 3.750,-

• Testament med enkle bestemmelser kr 5.000,-

• Ektepakter med enkle bestemmelser kr 5.000,-

• Samboeravtaler med enkle bestemmelser og vedlegg kr 6.250,-

Kontakt oss

905 47 430
Sentrum 20, 3631 RØDBERG
Orgnr 981 486 005

Personvernerklæring

Les mer ...